Zorgen voor iemand met urineverlies of incontinentie

Urineverlies is niet alleen een probleem voor oudere mensen maar het komt wel vaker voor in deze doelgroep omdat ze er gevoeliger voor zijn. Dit komt onder andere door de beperkte mobiliteit, verminderde geheugencapaciteit en mogelijke chronische ziektebeelden als Parkinson, dementie, MS of de gevolgen van een herseninfarct.

Het belangrijkste om te onthouden als u voor iemand zorgt met incontinentie is dat urineverlies niet normaal of onvermijdelijk is. Opties om het te voorkomen, behandelen en hoe er mee om te gaan zijn van groot belang en daardoor adviseren wij ook om altijd vooraf in contact te treden met de huisarts.

Zorg verlenen is vaak ook emotionele support verlenen, hierdoor is het niet altijd even eenvoudig en is het belangrijk dat een professionele zorgverlener u hierin bijstaat met goed en gericht advies.

Waar kunt u advies inwinnen?

Als de persoon waarvoor u zorgt incontinent is of wordt, is het van groot belang dat u professioneel advies gaat inwinnen

In Nederland zijn naast apotheken, diverse thuiszorg organisaties en buurtzorg organisaties op lokaal niveau zeer actief om u hierin bij te staan. Zij beschikken allemaal over een team van specialisten die support en medisch advies kunnen geven als het gaat om urineverlies tot aan zwaardere vormen van incontinentie. Tevens kunnen zij u informatie geven over de mogelijkheden van vergoeding van beschikbare incontinentiematerialen.

Intake gesprek

Een belangrijke stap bij het vaststellen van de vorm van incontinentie en de mate van verlies van urine en/of ontlasting is het vastleggen van bepaalde zaken in een intake. Tevens wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken en preventietechnieken. Aan de hand van een dergelijk gesprek kan een behandelplan worden opgesteld.

Gezien het feit dat elke vorm van incontinentie bij elke patiënt verschillend kan zijn is een individueel behandelplan vereist. Op deze wijze kunt u optimale zorg verlenen.

Uw rol in dit proces is van groot belang, u kunt de juiste informatie verstrekken en de persoon waarvoor u zorg verleent op zijn/haar gemak stellen. Op basis van de informatie die u verstrekt kan de dokter/verpleegkundige een juiste intake doen. Vaak wordt gevraagd om een week voor de intake de volgende informatie bij te houden:

 1. Houd een ‘plasdagboek’ bij voor de persoon, met daarin:
  • Wanneer treedt urineverlies op.
  • Gedrag en activiteiten
  • Waar is de persoon als urine wordt verloren, bijvoorbeeld toilet, gang, slaapkamer, trap etc.
  • Wat en hoeveel drinkt men op een dag
 2. Is er sprake van een dieet?
 3. Welke medicijnen worden er gebruikt?
 4. Mogelijke bijwerkingen van medicijnen bekend?
 5. Treedt er verzwaring van het probleem op?

Wat kunt u doen?

Er zijn diverse behandelingen mogelijk bij mensen die last hebben van urineverlies/incontinentie. Deze behandelingen zijn afhankelijk van de vorm van incontinentie, een dergelijk plan bevat vaak de volgende elementen:

 • Adequaat drinkgedrag (1500-2000ml per 24 uur)
 • Adequaat dieet (vezelrijk om obstipatie te voorkomen)
 • Bekkenbodemspieroefeningen
 • Blaastraining
 • Toiletprogramma (wanneer, hoe vaak)
 • Medicatie, hulpmiddelen (verbanden, katheters)

Praktische tips

Blaasproblemen:

 • Gebruik verband of een stoel- en of bedbeschermer voor droger kleren, stoel en bed
 • Als het probleem opeens ontstaat, bezoek dan direct een arts om er zeker van te zijn dat het geen infectie is
 • Als de persoon waarvoor u zorgt plotseling niet kan urineren, raadpleeg dan direct een arts
 • Zorg ervoor dat de persoon waarvoor u zorgt minimaal 1.5L tot 2L vocht tot zich neemt per dag
 • Zorg ervoor dat u professioneel advies inwint over de behandeling en oorzaken van het urineverlies

Ontlasting problemen:

 • Gebruik verband of een stoel- en of bedbeschermer voor droger kleren, stoel en bed
 • Gebruik barrière crème om de huid goed te verzorgen (ontlasting kan de huid snel rood en pijnlijk maken)
 • Raadpleeg een arts als er langer dan 24 uur diarree optreedt
 • Draag wegwerphandschoenen om uzelf te beschermen
 • Was u handen zorgvuldig (ook al draagt u handschoenen) nadat u contact hebt gehad met urine en/of ontlasting.
 • Als er sprake is van obstipatie raadpleeg dan de arts

Krijg de ondersteuning die u nodig heeft

Veel mensen ervaren dat zorg verlenen aan iemand met incontinentie vaak niet eenvoudig is. Incontinentie geeft onzekerheid, is intiem en zwaar werk in verband met het verschonen en kan erg kostbaar zijn.

Zorg verlenen is vaak ook emotionele support verlenen, hierdoor is het niet altijd even eenvoudig en is het belangrijk dat een professionele zorgverlener u hierin bijstaat met goed en gericht advies.

® Gedeponeerd handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © KCWW. Alle rechten voorbehouden.
0
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel
Apply Coupon