Bel onze gratis advies- en informatielijn 0800 - 8400 840     Professionals

Privacy en cookie beleid

Deze website is van Kimberly-Clark B.V. (“Kimberly-Clark”). Kimberly- Clark erkent dat bezoekers van onze website bezorgd zijn over de gegevens die zij verstrekken en hoe wij deze gegevens verwerken. Deze privacy policy gaat in op die zorgen. Het doel van deze privacy policy is om te beschrijven hoe wij met deze website gegevens verzamelen en beveiligen. Voordat u ons voorziet van persoonsgegevens of gebruik maakt van onze website, dient u kennis te nemen van deze privacy policy en dient u zicht er van te vergewissen of u met onze privacy policy kunt instemmen. Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Daarom raden wij u aan deze privacy policy regelmatig te controleren om te zien er een geüpdatete versie is.

Informatie die wij verzamelen

Op deze website kunt u er voor kiezen Kimberly-Clark te voorzien van gegevens over uw zelf die te kwalificeren zijn als “direct herleidbare persoonsgegevens”. Wanneer wij de term ”direct herleidbare persoonsgegevens ” gebruiken, bedoelen wij verkregen gegevens die gekoppeld zijn aan uw naam. Door deze website te gebruiken, kunnen wij ook gegevens verkrijgen van u die niet te kwalificeren zijn als “direct herleidbare persoonsgegevens”. Deze verkregen gegevens zijn niet direct gekoppeld aan uw naam. Kimberly-Clark verwerkt geen direct herleidbare persoonsgegevens als u deze niet vrijwillig aan ons verstrekt heeft. U kunt deze website bezoeken zonder ons te voorzien van direct herleidbare persoonsgegevens. Als u ons echter direct herleidbare persoonsgegevens verstrekt heeft, bijvoorbeeld als wij u gevraagd hebben of u prijs stelt op de nieuwsbrief, dan kunnen wij u benaderen. Dit laatste alleen in de vorm waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft en toestemming heeft gegeven.

U kunt op onze website terecht komen via social media website, zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Als u zo’n bezoek initieert, bijvoorbeeld door middel van een “Like” van een Kimberly-Clark product op Facebook, kan het voorkomen dat wij gegevens verkrijgen. Het is uw verantwoordelijkheid de privacy policy ’s en (algemene) voorwaarden van deze social media websites te kennen, zodat u weet welke gegevens social media websites doorgeven, en hoe u deze websites zo kunt instellen dat zij geen gegevens delen.

Hoe gegevens vergaard worden

Door u te vragen. We kunnen gegevens verkrijgen door deze aan u te vragen. Wij kunnen op de website bijvoorbeeld vragen naar uw e-mailadres , telefoonnummer en adres. Deze gegevens gebruiken wij om de op de website gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren.

Cookies. Kimblery-Clark gebruikt cookie-technologie op de website. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer geplaatst worden door de browser waarin informatie kan worden opgeslagen.  Wij maken, net zoals de wetgever, onderscheid tussen functionele cookies en niet-functionele cookies. Een voorbeeld van een functioneel cookie is, een cookie dat nodig is om u ingelogd te houden als u ingelogd bent, of een cookie dat nodig is om de inhoud van uw winkelwagen te onthouden. Voor niet-functionele cookies die een beperkte impact hebben op de privacy van u, vragen wij geen toestemming. In dit geval vragen wij daarom geen toestemming voor cookies van Google ten behoeve van Google Analytics. Voor alle overige niet-functionele cookies vragen wij toestemming om deze te mogen plaatsen. Wij plaatsen de overige niet-functionele cookies niet eerder dan nadat wij uw toestemming hebben verkregen.

Onderstaande tabel geeft een lijst weer van de cookies die wij verzamelen:

COOKIE nameCOOKIE Omschrijving
CARTThe association with your shopping cart.
CATEGORY_INFOStores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPAREThe items that you have in the Compare Products list.
CURRENCYYour preferred currency
CUSTOMERAn encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTHAn indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFOAn encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSStores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHEA flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTENDYou sesssion ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORYThe last category you visited.
LAST_PRODUCTThe most recent product you have viewed.
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHEIndicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLLThe ID of any polls you have recently voted in.
POLLNInformation on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPAREDThe items that you have recently compared.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDSThe products that you have recently viewed.
WISHLISTAn encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNTThe number of items in your Wishlist.

Verborgen pixel. In e-mails of e-mailnieuwsbrieven kunnen wij niet zichtbare pixels meesturen. Door middel van die pixels kunnen wij vaststellen of de e-mail ontvangen en/of gelezen is en de effectiviteit van de e-mail meten. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u dit meestal voorkomen door als uw e-mailprogramma of e-mailprovider u vraagt afbeeldingen te laden, daar niet voor te kiezen. Keerzijde daarvan is wel dat de e-mail niet meer juist kan worden weergegeven.

IP-adres. Als u ons website bezoekt, slaan wij het IP-adres op van het apparaat dat u gebruikt. Dit is inherent aan het gebruik van internet, en is niet te voorkomen. Wij slaan de gegevens echter niet langer op dan technisch noodzakelijk is.

Wat we doen met uw gegevens

De gegevens die u aan ons heeft verstrekt om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld het versturen van uw aankoop naar uw huisadres, gebruiken wij alleen voor het uitvoeren van de hiervoor bedoelde overeenkomst. Contactgegevens kunnen ook gebruikt worden om u op de verzendlijst van de e-mailnieuwsbrief te plaatsen. Als u geen prijs stelt op de e-mailnieuwsbrief kunt u zich afmelden. Afmelden kunt u doen door onderaan de nieuwsbrief te klikken op “afmelden”.

Hoe we gegevens delen

  • Delen van gegevens met onze onderaannemers.
    Wij kunnen gegevens delen met bedrijven of individuen die ons diensten verlenen. Het gaat dan om diensten die te maken hebben met de website en diensten die te maken hebben met het namens ons uitvoeren van de op de website gesloten overeenkomst met u. Wij zorgen er voor dat we met die bedrijven of individuen afspraken gemaakt hebben over de verwerking van persoonsgegevens.
  • Illegale activiteiten. Als wij merken dat er sprake is van (betalings)fraude, oplichting of illegale activiteiten, kunnen wij de verkregen gegevens gebruiken om aangifte te doen en/of om deze te delen met organisaties belast met opsporing van illegale activiteiten.
  • Overdracht. In het geval dat wij (een gedeelte) van onze onderneming verkopen of overdragen, kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met de verkrijgende partij.

Inzage in uw gegevens en aanpassingen doorvoeren

Voor de gegevens die u aan ons verstrekt heeft geldt dat u deze kunt inzien in uw account. Daar kunt u de gegevens ook aanpassen. Dit is alleen mogelijk als u een account heeft aangemaakt. Voor het inzien van gegevens en het eventueel aanpassen van gegevens kunt u ook contact met ons opnemen. Dat kan door middel van de contactpagina op de website, of door ons te bellen op 0800 - 8400 840.

Beveiligingsmaatregelen

Kimberly-Clark neemt passende maatregelen om persoonsgegevens die wij verkregen hebben te beveiligen om daarmee te voorkomen dat deze verloren gaan of terecht komen bij derde partijen, anderen dan in deze privacy policy genoemd. Ondanks dat wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben, is geen beveiligingssysteem perfect, en kunnen we daarom niet garanderen, en kunt u dat ook niet verwachten, dat gegevens in alle omstandigheden veilig blijven.

Communiceren over deze privacy policy

Als u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met ons via de contactpagina op de website of ons bellen op 0800 - 8400 840.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om deze privacy policy aan te kunnen passen, door middel van het publiceren van een nieuwe versie van deze privacy policy op de website. Substantiële wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op gegevens die we na het inwerking treden van de substantiële wijzigingen verkrijgen, tenzij we expliciet anders hebben aangegeven.