De impact van incontinentie
op het zelfbeeld van de vrouw
[onderzoek]

Wereldwijd kampen meer er dan 35 miljoen vrouwen met ongewild urineverlies. Voor deze groep vrouwen zijn alledaagse zaken zoals lachen, niezen en sporten vaak een angstige aangelegenheid; de kans op urineverlies is immers groot.

Incontinentie is een grootschalig probleem, maar vooralsnog is er weinig onderzoek gedaan naar de psychologische effecten die ongewild urineverlies met zich mee kan brengen. Depend Amerika verrichtte daarom in 2015 een grootschalig onderzoek naar de emotionele- en sociale gevolgen van incontinentie bij vrouwen.

Incontinentie & zelfbeeld

Ongewild urineverlies komt veel voor: maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt ermee te maken. Dat incontinentie een grote impact heeft op het zelfbeeld van deze vrouwen blijkt uit de volgende cijfers:

Maar liefst 40% van de ondervraagde vrouwen heeft het gevoel ‘oud’ te zijn. Incontinentie wakkert bovendien gevoelens van schaamte en onmacht aan: 49% van de respondenten verklaart zich te schamen voor haar probleem en 37% geeft aan gefrustreerd te zijn over de gevolgen van urineverlies.

Bij bijna 2 van de 3 dames (63%) is de schaamte zelfs zo groot dat zij nog nooit met iemand over hun klachten hebben gesproken.

Gevoel van isolatie

Schaamtegevoelens gaan vaak gepaard met de angst om ‘door de mand te vallen’. Uit ons onderzoek blijkt dat 36% er stellig van overtuigd is dat ze niet fris ruikt

Voor 20% van de vrouwen weegt deze angst zelfs zodanig mee dat ze bepaalde activiteiten of sociale aangelegenheden uit de weg gaat. Het risico om geïsoleerd te raken van de omgeving steekt dan ook de kop op.

De oorzaken

Vrouwen dichten de oorzaak van hun incontinentie aan verschillende factoren toe. Het grootste deel van hen, 29%, kan haar klachten niet aan één specifieke oorzaak toeschrijven.

Zwangerschap (20%) en ouderdom (22%) belandden op de tweede en derde plaats als meest toegeschreven oorzaken voor urineverlies.

Een leven zonder incontinentie

Veel vrouwen verlangen naar een leven zonder incontinentieklachten; 4 op de 5 heeft er zelfs alles voor over om ervan af te zijn. Een leven zonder zorgen over lekkages wordt door 81% van de deelnemers als ‘onbetaalbaar’ omschreven.

Hoewel urineverlies niet altijd verholpen kan worden zijn er gelukkig absorberende materialen op de markt die er voor kunnen zorgen dat de vrouwen hun normale activiteiten weer kunnen oppakken en uiteindelijk hun zelfbeeld weer terug kunnen krijgen. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat 85% bereid is om incontinentiemateriaal te gaan gebruiken.

“4 op de 5 vrouwen heeft er alles voor over om er van af te zijn.”

Conclusies

Schaamte, onzekerheid en frustratie zijn veelvoorkomende emoties bij vrouwen met incontinentie. Deze emoties kunnen ertoe leiden dat vrouwen zich ouder voelen dan ze zijn, of zelfs activiteiten uit de weg gaan.

Urineverlies heeft dus een meetbare impact op het zelfbeeld van vrouwen en hun dagelijks functioneren. De meningen over de aanleiding voor incontinentie zijn weliswaar verdeeld, maar de wens van vrouwen om ervan af te komen is groot.

Tot slot is een ruime meerderheid van de vrouwen bereid om de (sociale) consequenties van incontinentie te beperken met behulp van incontinentiemateriaal.

Verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1.008 vrouwen uit Amerika in de leeftijdscategorie van 35 tot 65 jaar. De thema’s in onze enquête varieerden van ‘het zelfbeeld’ tot het toeschrijven van mogelijke oorzaken van urineverlies. Onder de participanten bevonden zich 663 vrouwen die ervaring hadden met incontinentieklachten.

® Gedeponeerd handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © KCWW. Alle rechten voorbehouden.
Cookie Settings